Trà Sữa 38 Gò Vấp| trà sữa ngon gò vấp

Trà Sữa 38 Gò Vấp| trà sữa ngon gò vấp

Trà Sữa 38 Gò Vấp| trà sữa ngon gò vấp

MENU 1

TRÀ SỮA

SỮA TƯƠI XỐT XOÀI

SỮA TƯƠI XỐT XOÀI

Giá : Liên hệ

TRÀ SỮA 38

TRÀ SỮA 38

Giá : Liên hệ

TRÀ SỮA KEM KHÔNG HẠT

TRÀ SỮA KEM KHÔNG HẠT

Giá : Liên hệ

TRÀ SỮA MATCHA

TRÀ SỮA MATCHA

Giá : Liên hệ

TRÀ SỮA NƯỚNG

TRÀ SỮA NƯỚNG

Giá : Liên hệ

Copyright © 2020 Trà Sữa 38. All rights reserved. Online: 2 | Tuần: 72 | Tổng: 25662
Facebook chat