Sinh Tố - Trà sữa 38 Gò Vấp

Sinh Tố - Trà sữa 38 Gò Vấp

Sinh Tố - Trà sữa 38 Gò Vấp

MENU 1

SINH TỐ

SINH TỐ SAPOCHE

SINH TỐ SAPOCHE

Giá : 25.000 ₫

Copyright © 2020 Trà Sữa 38. All rights reserved. Online: 3 | Tuần: 167 | Tổng: 17594
Facebook chat