Nước Ép| Trà Sữa 38 Gò Vấp| Trà sữa ngon gò vấp

Nước Ép| Trà Sữa 38 Gò Vấp| Trà sữa ngon gò vấp

Nước Ép| Trà Sữa 38 Gò Vấp| Trà sữa ngon gò vấp

MENU 1

NƯỚC ÉP

NƯỚC ÉP DƯA HẤU

NƯỚC ÉP DƯA HẤU

Giá : 25.000 ₫

NƯỚC ÉP THƠM

NƯỚC ÉP THƠM

Giá : 25.000 ₫

Copyright © 2020 Trà Sữa 38. All rights reserved. Online: 3 | Tuần: 315 | Tổng: 25549
Facebook chat